Prodejci SK

Banskobystrický

SKI ŠPORT Bystrá 146 Bystrá
SKI - TI Centrálne parkovisko Donovaly
KONZO SHOP Malohontská 1757 Rimavská Sobota

Bratislavský

BENI Stromová 36 Bratislava
OUTDOOR KEMP OC Bory mall Bratislava - Lamač
NAVONKA.SK Hurbanova Ves 28 Hurbanova Ves

Trenčiansky

IRMSPORT Buchlovská 19 Myjava
TULÁK OUTFIT Partizánska 57 Trenčín

Žilinský

ADAM SPORT Karola Salvu 9 Ružomberok